Śląskie Forum Pomocy Społecznej- Rekrutacja trwa

ZAPROSZENIE NA ŚLĄSKIE FORUM POMOCY SPOŁECZNEJ

Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego ma zaszczyt zaprosić przedstawicieli ośrodków pomocy społecznej na spotkanie Śląskiego Forum Pomocy Społecznej.

Spotkanie odbędzie się w dniu 11 czerwca 2019r., w Katowicach, w Sali Sejmu Śląskiego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego przy ul. Ligonia 46. o godz. 10.00.

Forum będzie doskonałą okazją i miejscem zarówno do wymiany doświadczeń, informacji jak i miejscem integracji środowiska pomocy społecznej

Dokumenty do pobrania: