Zakończył się Śląski Konwent Podmiotów Reintegracyjnych

Już za nami Śląski Konwent Podmiotów Reintegracyjnych, który odbył się 23 i 24 maja br. w Wiśle. Celem spotkania była dyskusja na temat aktualnej kondycji podmiotów reintegracyjnych w naszym regionie oraz możliwości ich rozwoju, w szczególności w kontekście nowej perspektywy finansowej Unii Europejskiej i programowania strategii rozwoju województwa śląskiego.

Uroczystego otwarcia dokonali Pani Izabela Domogała – Członek Zarządu Województwa Śląskiego oraz Pan Grzegorz Baranowski – Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego. Następnie głos zabrali Pan Marcin Flaczyński – Wicedyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach, który przedstawił aktualną sytuację na śląskim rynku pracy oraz pracownicy Wydziału Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego z prezentacją na temat wsparcia w zakresie aktywizacji osób z niepełnosprawnością i rozwoju podmiotów reintegracyjnych udzielanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Pan Jan Filip Libicki – Senator RP i Przewodniczący Parlamentarnego Zespołu ds. Osób Niepełnosprawnych omówił działania prowadzone przez Zespół i zaprosił osoby zainteresowane do współpracy, w szczególności zgłaszania przez podmioty reintegracyjne bieżących problemów oraz propozycji nowych zadań dla Zespołu. Możliwości uzyskania wsparcia na działania skierowane do osób niepełnosprawnych i ich otoczenia ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zaprezentowali przedstawiciele PFRON Pan Jan Wroński – Dyrektor Oddziału Śląskiego wraz z Panią Gabrielą Knapik – Specjalistą ds. wsparcia i współpracy z organizacjami pozarządowymi.

Natomiast Pan Marcin Chroszcz – Dyrektor Wydziału Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach przybliżył założenia Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych oraz związanych z nim programów „Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych” i „ Opieka wytchnieniowa”.

Ponadto przedstawione zostały założenia i przebieg projektu pn. „Krajowa Sieć Reintegracji – wzmocnienie instytucji zatrudnienia socjalnego w działaniach polityki społecznej wobec wykluczenia społecznego” realizowanego przez Departament Pomocy i Integracji Społecznej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Instytut Pracy i Spraw Socjalnych w Warszawie we współpracy m.in. z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej Województwa Śląskiego oraz podmiotami zatrudnienia socjalnego i ich reprezentacjami, NGO, a także instytucjami pomocy społecznej oraz rynku pracy z terenu województwa śląskiego.

Pierwszy dzień Konwentu zakończył się pracą warsztatową i dyskusją nad kierunkami rozwoju podmiotów reintegracyjnych z udziałem Pana Ryszarda Skrzypca – konsultanta regionalnego dla województwa śląskiego w ramach projektu pn. „Spójna integracja regionalna ekonomii społecznej”. Przedstawiciele poszczególnych typów podmiotów reintegracyjnych wskazywali na konieczne działania w zakresie reintegracji społeczno-zawodowej oraz szanse wynikające z wprowadzenia nowych rozwiązań prawnych i organizacyjnych w zakresie wzmocnienia sektora ekonomii społecznej.

W drugim dniu spotkania odbyły się równolegle dwie prelekcje tematyczne połączone z dyskusją. Tematyka rozwoju psychoseksualnego i seksualności osób niepełnosprawnych była poruszona przez Panią Paulinę Kopeć-Turecką – psychologa, seksuologa, terapeutę i trenera z zakresu  edukacji seksualnej, natomiast zagadnienie pracy z osobami uzależnionymi szczegółowo przedstawione przez dr. Andrzeja Mzyka – dydaktyka i specjalistę psychoterapii uzależnień, psychoterapeutę i asystenta psychodramy. W ramach prelekcji, oprócz przedstawienia aspektów teoretycznych, omawiane były konkretne przypadki z jakimi zetknęli się uczestnicy w trakcie pracy z osobami uzależnionymi i osobami niepełnosprawnymi.

Bardzo dziękujemy wszystkim uczestnikom za aktywny udział w spotkaniu, prelegentom za ciekawe wystąpienia oraz Śląskiej Radzie Podmiotów Reintegracyjnych za wsparcie merytoryczne i organizacyjne przedsięwzięcia.

Śląski Konwent Podmiotów Reintegracyjnych organizowany był w ramach projektu pn. „Współpraca się opłaca – koordynacja sektora ekonomii społecznej w województwie śląskim”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji i zapoznania się z materiałami z Konwentu, które będą sukcesywnie publikowane.

Materiały konferencyjne:

Zdjęcie nr 1 ze Śląskiego Konwentu Podmiotów Reintegracyjnych
Zdjęcie nr 2 ze Śląskiego Konwentu Podmiotów Reintegracyjnych
Zdjęcie nr 3 ze Śląskiego Konwentu Podmiotów Reintegracyjnych
Zdjęcie nr 4 ze Śląskiego Konwentu Podmiotów Reintegracyjnych
Zdjęcie nr 5 ze Śląskiego Konwentu Podmiotów Reintegracyjnych
Zdjęcie nr 6 ze Śląskiego Konwentu Podmiotów Reintegracyjnych
Zdjęcie nr 7 ze Śląskiego Konwentu Podmiotów Reintegracyjnych
Zdjęcie nr 8 ze Śląskiego Konwentu Podmiotów Reintegracyjnych
Zdjęcie nr 9 ze Śląskiego Konwentu Podmiotów Reintegracyjnych
Zdjęcie nr 10 ze Śląskiego Konwentu Podmiotów Reintegracyjnych
Zdjęcie nr 11 ze Śląskiego Konwentu Podmiotów Reintegracyjnych
Zdjęcie nr 12 ze Śląskiego Konwentu Podmiotów Reintegracyjnych
Zdjęcie nr 13 ze Śląskiego Konwentu Podmiotów Reintegracyjnych
Zdjęcie nr 14 ze Śląskiego Konwentu Podmiotów Reintegracyjnych
Zdjęcie nr 15 ze Śląskiego Konwentu Podmiotów Reintegracyjnych
Zdjęcie nr 16 ze Śląskiego Konwentu Podmiotów Reintegracyjnych
Zdjęcie nr 17 ze Śląskiego Konwentu Podmiotów Reintegracyjnych
Zdjęcie nr 18 ze Śląskiego Konwentu Podmiotów Reintegracyjnych
Zdjęcie nr 19 ze Śląskiego Konwentu Podmiotów Reintegracyjnych