„Adopcja szansą dla dziecka i rodziny” konferencja z okazji jubileuszu XXV-lecia działalności Wojewódzkiego Ośrodka Adopcyjnego Filii w Sosnowcu

W dniu 17 maja 2019 roku w Zespole Szkół Muzycznych w Sosnowcu odbyła się konferencja pn.: „Adopcja szansą dla dziecka i rodziny” zorganizowana przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w Katowicach w ramach obchodów jubileuszu XXV-lecia działalności Wojewódzkiego Ośrodka Adopcyjnego Filii w Sosnowcu.

W konferencji uczestniczyła Pani Izabela Domogała – Członek Zarządu Województwa Śląskiego, która pogratulowała tak pięknego jubileuszu i wraz z Panem Grzegorzem Baranowskim – Dyrektorem Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego, wręczyła pamiątkowe statuetki długoletnim pracownikom ośrodka. Zaproszeni goście, wśród nich przedstawiciele Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz przedstawiciele instytucji i organizacji działających w obszarze wspierania rodziny i pieczy zastępczej, mieli okazję zapoznać się z historią działalności Ośrodka Adopcyjnego oraz obejrzeć film pt. „Adopcja oczami dziecka i rodziców adopcyjnych”. Konferencję uświetnił występ artystyczny Studia Tańca Współczesnego i Baletu „Arabeska” z Pałacu Młodzieży w Katowicach oraz koncert muzyczny w wykonaniu uczniów Zespołu Szkół Muzycznych w Sosnowcu.

Zorganizowana konferencja była nie tylko okazją do podsumowania dotychczas podejmowanych działań na rzecz zapewnienia dzieciom pozbawionym opieki rodzicielskiej możliwości wzrastania i wychowania w środowisku rodzinnym, ale także do wytyczenia nowych zadań na przyszłość.