Harmonogramy form wsparcia realizowanych w maju i czerwcu 2019 roku w Regionalnym Centrum Polityki Społecznej w Łodzi

Zapraszamy do zapoznania się z harmonogramami form wsparcia realizowanymi w maju i czerwcu 2019 roku w Regionalnym Centrum Polityki Społecznej w Łodzi w ramach projektu „Kooperacje 3D – model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin”.