Śląskie Forum Pomocy Społecznej – OPS/MOPR/PCPR. Spotkanie w dniu 11 czerwca 2019 r. w Katowicach

Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w Katowicach ma zaszczyt zaprosić na spotkanie Śląskiego Forum Pomocy Społecznej – dla Dyrektorów i Kierowników Ośrodków Pomocy Społecznej, Miejskich Ośrodków Pomocy Rodzinie i Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie.

Forum Pomocy Społecznej jest miejscem wymiany doświadczeń, informacji, kształtowania kierunków postulowanych zmian w przepisach prawa oraz miejscem integracji środowiska dyrektorów i kierowników.

Spotkanie Forum odbędzie się w dniu 11 czerwca 2019r., w Katowicach, w Sali Sejmiku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego przy ul. Ligonia 46. Rozpoczęcie spotkania zaplanowaliśmy na godzinę 10.00.

Formularz zgłoszeniowy oraz plan Forum dostępny na stronie ps.rops-katowice.pl