Już po pierwszym spotkaniu Forum Pomocy Społecznej

Sala kolumnowa Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach gościła prawie 100 zaproszonych Gości pierwszego Forum Pomocy Społecznej Województwa Śląskiego. Uczestnicy spotkania – Dyrektorzy domów pomocy społecznej mieli możliwość wysłuchania prelekcji dotyczących bieżących problemów wynikających z pracy. Więcej informacji na stronie ps.rops-katowice.pl.