„Adopcja szansą dla dziecka i rodziny” konferencja z okazji jubileuszu XXV-lecia działalności Wojewódzkiego Ośrodka Adopcyjnego Filii w Sosnowcu

Konferencja pn.: „Adopcja szansą dla dziecka i rodziny” organizowana jest przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w Katowicach w ramach obchodów jubileuszu XXV-lecia działalności Wojewódzkiego Ośrodka Adopcyjnego Filii w Sosnowcu. Wydarzenie odbędzie się w dniu 17 maja 2019 roku w Zespole Szkół Muzycznych w Sosnowcu.

Organizowana konferencja ma na celu nie tylko promowanie idei adopcji, ale także podsumowanie 25 lat pracy Ośrodka. Na to wydarzenie zostali zaproszeni przedstawiciele m.in.: Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz licznych instytucji i organizacji działających w obszarze wspierania rodziny i pieczy zastępczej, a także rodziny adopcyjne i rodziny zastępcze.