Śląska Rada ds. Seniorów II kadencji wybrana

Zarządzeniem nr 50/19 Marszałka Województwa Śląskiego z dnia 23 kwietnia  2019r.  ustalony został  skład Śląskiej Rady ds. Seniorów II kadencji.

Śląska Rada ds. Seniorów to organ opiniująco – doradczy i inicjatywny działający przy Marszałku Województwa Śląskiego w zakresie regionalnej polityki senioralnej. Powołanie powyższego ciała stanowi odpowiedź na dostrzegane konsekwencje demograficznego starzenia się społeczeństwa regionu, wobec których konieczne jest zintensyfikowanie działań w obszarze regionalnej polityki senioralnej.

Śląska Rada ds. Seniorów została powołana w celu:

 • Nadania kierunków regionalnej polityce senioralnej, proponowania nowych rozwiązań i inicjowania zmian na rzecz osób starszych.
 • Integrowania środowisk zajmujących się działaniem na rzecz osób starszych (środowisk senioralnych i eksperckich, instytucji samorządowych i rządowych, organizacji pozarządowych itp.), w celu zwiększenia efektywności ich działań.
 • Tworzenia płaszczyzny wymiany dobrych praktyk w obszarze działań na rzecz osób starszych.
 • Dostarczania informacji na temat możliwych sposobów i form wspierania osób starszych.
 • Budowania przestrzeni społecznej przyjaznej najstarszym mieszkańcom i włączenia zagadnienia starzenia się do strategicznych dokumentów regionalnych.

 

Skład Śląskiej Rady ds. Seniorów II kadencji:

 • Bialik Grażyna
 • Dziedzic Jan
 • Geilke Zuzanna
 • Jaskuła Teresa
 • Jurczewska- Płońska Krystyna
 • Jurewicz Krystyna
 • Kowalska Gabriela
 • Kulisz Ewa
 • Łaźnia Krystyna
 • Marek Rafał
 • Męcik Krystyna
 • Mizia Wiesława
 • Nowak Maria
 • Piwowarczyk Janina
 • Polubiec Urszula
 • Przybylak Stanisław
 • Skrzypulec- Plinta Violetta
 • Swoboda Zdzisław
 • Tyburczyk Hildegarda Ewa
 • Zasępa Bożena

Skład Śląskiej Rady ds. Seniorów II kadencji z podziałem na Izby

Uroczystość wręczenia aktów powołania członków Śląskiej Rady ds. Seniorów odbędzie w trakcie I Śląskiego Konwentu Rad  Seniorów,

który odbędzie się 28 maja 2019 r. o godz. 10:00 w Sali Sejmowej Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach.