HARMONOGRAM FORM WSPARCIA DOTYCZĄCY SPOTKAnia ZESPOŁU ROBOCZEGO W RAMACH ZESPOŁU DS. MODELU W kwietniu 2019 ROKU.


Zapraszamy do zapoznania się z harmonogramem form wsparcia dotyczącym spotkania Zespołu roboczego w ramach Zespołu ds. modelu w kwietniu 2019 roku w ramach projektu „Kooperacje 3D – model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin”.