Zaproszenie na konferencję pn. Prawne aspekty funkcjonowania Gminnych Komisji Rozwiązywania Problemów Uzależnień.

Serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji pn. Prawne aspekty funkcjonowania Gminnych Komisji Rozwiązywania Problemów Uzależnień realizowanej przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego.

Konferencja dedykowana jest pełnomocnikom i członkom gminnych komisji rozwiązywania problemów uzależnień oraz przedstawicielom samorządów gminnych zaangażowanym w realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień.

Nabór zgłoszeń prowadzony jest za pośrednictwem elektronicznego formularza do dnia 8 maja 2019 roku.

Termin realizacji: 16-17 maj 2019 roku, rozpoczęcie: 10.00
Miejsce realizacji: HOTEL ZAWIERCIE****BUSINESS & LEISURE ul. Wierzbowa 6, 42-400 Zawiercie
Zarys merytoryczny konferencji:

 1. Tematyka wykładów:
  1. podstawy prawne polskiego systemu rozwiązywania problemów alkoholowych,
  2. Motywowanie osób uzależnionych do podjęcia leczenia odwykowego,
  3. Zadania gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
  4. Ochrona danych osobowych w pracach gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych,
  5. Dyskusja (całe audytorium) nt. zobowiązania do leczenia odwykowego.
 2. Tematyka warsztatów:
  1. Moduł I – Praca z osobą uzależnioną i jej rodziną:
   – instytucja zobowiązania do leczenia odwykowego,
   – motywowanie osób uzależnionych do podjęcia leczenia odwykowego,
  2. Moduł II – Lokalny system przeciwdziałania uzależnieniom i przemocy w rodzinie:
   – zadania gminnych komisji w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, z uwzględnieniem roli członka rodziny lub osoby bliskiej,
  3. Moduł III – Przetwarzanie danych osobowych w działalności GKRPA:
   – warunki pozyskiwania danych osobowych,
   – przesłanki udostępniania danych osobowych z zasobów GKRPA,
   – zasady dysponowania danymi szczególnie wrażliwymi,
  4. Dyskusja (w grupach).

UWAGA! Osoby zgłaszające się proszone są o zaznaczenie w formularzu zgłoszeniowym informacji o członkostwie w gminnej komisji rozwiązywania problemów uzależnień.

Na konferencji bezpłatnie zapewniamy Państwu usługę dydaktyczną, nocleg oraz wyżywienie. Organizator nie pokrywa kosztów dojazdu na zajęcia.

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniach proszone są o zapoznanie się z Regulaminem uczestnictwa w różnych formach doskonalenia zawodowego organizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego – Dział ds. Przeciwdziałania Uzależnieniom i Przemocy w Rodzinie oraz o wypełnienie elektronicznego formularza zgłoszeniowego i oświadczeń uczestnika, znajdujących się poniżej, zgodnie z informacjami zawartymi w instrukcji.
W razie pytań prosimy o kontakt pod numerami telefonów 32/730 68 62/91 lub 692 005 708.