Śląskie Forum Pomocy Społecznej – domy pomocy społecznej Spotkanie w dniu 9 maja 2019 r. w Katowicach

Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w Katowicach ma zaszczyt zaprosić na spotkanie I  Śląskiego Forum Pomocy Społecznej – dla Dyrektorów Domów Pomocy Społecznej. Spotkanie to będzie miejscem wymiany wiedzy, informacji, kształtowania kierunków postulowanych zmian w przepisach prawa oraz miejscem integracji środowiska dyrektorów DPS. Pierwsze spotkanie Forum odbędzie się w dniu 9 maja 2019r., w Katowicach, w Sali Kolumnowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego przy ul. Dąbrowskiego 23. Rozpoczęcie spotkania zaplanowaliśmy na godzinę 10.00.

Program spotkania:

  • 09:30 – Rejestracja uczestników
  • 10.00 – Uroczyste rozpoczęcie – Pani Izabela Domogała – Członek Zarządu Województwa Śląskiego
  • 10.15 – Idea i narzędzia Forum – Pan Grzegorz Baranowski – Dyrektor ROPS Województwa Śląskiego
  • 10.30 – Rola domu pomocy społecznej w koordynowanym systemie wsparcia osób niesamodzielnych – dr n. o zdrowiu Pani Elżbieta Szwałkiewicz – Prezes Zarządu Koalicji Na pomoc Niesamodzielnym
  • 11.45 – Przerwa kawowa
  • 12.15 – Uwagi z nadzoru nad działalnością DPS – najczęstsze problemy wynikające w kontroli – przedstawiciele Wydziału Rodziny i Polityki Społecznej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach.
  • 12.45 – Działania na rzecz domów pomocy społecznej z perspektywy Stowarzyszenia Organizatorów i Menadżerów Pomocy Społecznej i Ochrony Zdrowia REGION Śląski – Pan Rafał Marek – Prezes Zarządu oraz Pani Agnieszka Krzych – Skarbnik Stowarzyszenia.
  • 13.10 – Prezentacja DPS
  • 13.30 – Dyskusja

Zgłoszenia do udziału w spotkaniu przyjmowane są za pomocą formularza rejestracyjnego, w terminie do 30 kwietnia 2019 r.

Kontakt ws. spotkania: Joanna Jeleniewska tel. 32 730 68 85, e- mail: jjeleniewska@rops-katowice.pl,  Agnieszka Sznurawa tel. 32 730 68 68.