Szkolenia z nowego narzędzia Oceny Zasobów Pomocy Społecznej (OZPS) – rekrutacja do piątku 19 kwietnia 2019 roku.

W imieniu Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych zapraszamy pracowników OPS i PCPR na szkolenia realizowane w ramach projektu pn. „Narzędzie agregowania i monitorowania danych w obszarze włączenia społecznego” (POWR.02.05.00–00-0111/16), których celem jest omówienie zmian w oce-nie zasobów pomocy społecznej wprowadzonych w 2019 roku.

Szkolenia będą odbywały się w Warszawie w terminach wskazanych w formularzu rejestracyjnym. Szkolenia mają charakter dwudniowy (pierwszy dzień w godz. 10:45–15:30, drugi dzień w godz. 8:45–13:30). Koszt przejazdu do kwoty 260 PLN na osobę podlega zwrotowi, koszt noclegu pokrywany jest przez organizatorów. Możliwość rejestracji dla 2 osób z danego OPS/PCPR do limitu miejsc.

Rejestracja prowadzona jest w formie elektronicznej. W celu zgłoszenia się prosimy o wypełnienie formularza rejestracyjnego znajdującego się pod linkiem: https://rejestracja.ipiss.com.pl/ w terminie do 19 kwietnia 2019 roku.

W sprawie szkoleń prosimy o kontakt z organizatorem – Instytutem Pracy i Spraw SocjalnychSzkole­nia z nowego narzędzia Oceny Zasobów Pomocy Społecznej (OZPS)