Jak gminy wspierały seniorów w 2018 r.? Zapraszamy do zapoznania się z wynikami badań

Zapraszamy do zapoznania się z wynikami tegorocznej edycji badania “Wspierania seniorów w gminach województwa śląskiego”, realizowanego od 2016 r. przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego. W każdym kolejnym badaniu analizowana jest sytuacja seniorów w gminach województwa śląskiego za rok poprzedzający badanie lub według stanu na koniec roku poprzedzającego.

Celem ostatniego badania była analiza rodzaju i zakresu wsparcia oferowanego seniorom w gminach województwa śląskiego w 2018 r. oraz porównanie uzyskanych wyników z danymi za lata ubiegłe. Do udziału w nim zaproszono przedstawicieli urzędów gmin i miast województwa śląskiego.

Przedmiotem badania były działania adresowane bezpośrednio do osób starszych, a także inicjatywy związane z rozwojem lokalnej polityki senioralnej, służące kształtowaniu dogodnych warunków do aktywnego i zdrowego starzenia się. Objęło ono pięć obszarów tematycznych tj. lokalną politykę senioralną, realizację usług dla osób starszych, ofertę instytucjonalną dla seniorów, inicjatywy na rzecz osób starszych, dobre praktyki w 2018 roku oraz planowane działania w 2019 roku.

Autorzy opracowania wyrażają nadzieję, że analiza materiału przedstawionego przez gminy będzie pomocna w usystematyzowaniu założeń lokalnych polityk senioralnych, porównaniu dotychczasowych osiągnięć na tle innych samorządów lokalnych oraz zainspiruje do nowych działań w powyższym obszarze. Zapraszamy do lektury!

Informacja o wynikach badań “Wspieranie seniorów w gminach województwa śląskiego w 2018 r.”