Ogłoszenie o dodatkowym naborze ofert w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020 (edycja w 2019 r.)

Uprzejmie informujemy, że Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosiło dodatkowy nabór w ramach otwartego konkursu ofert (edycja 2019) w związku z Programem Wieloletnim „Senior+” na lata 2015-2020.

Ofertę należy wypełnić i zatwierdzić w generatorze ofert, dostępnym na stronie https://seniorplus2019.mpips.gov.pl, a po jej zatwierdzeniu pobrać w formacie pdf (oferta po zatwierdzeniu otrzyma unikalny numer). Następnie ofertę, podpisaną przez osoby uprawnione do reprezentowania oferenta, wraz z załącznikami należy złożyć do 9 kwietnia 2019 r. do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach w postaci papierowej lub w postaci elektronicznej za pośrednictwem platformy ePUAP.

Bliższe informacje zawarto w ogłoszeniu o dodatkowym naborze ofert w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020 (edycja w 2019 r.) dostępnym poniżej.

W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt z Wydziałem Rodziny i Polityki Społecznej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego pod numerami telefonu: (32) 20 77 824 i (32) 20 77 874.

Ogłoszenie o dodatkowym naborze
Program Wieloletni „Senior+” na lata 2015–2020
Pismo I Wicewojewody Śląskiego w sprawie ogłoszenia dodatkowego naboru