Rekrutacja na szkolenie pn. Budowanie skutecznych strategii oddziaływań profilaktycznych wobec dzieci i młodzieży w szkole.

Serdecznie zapraszamy do udziału w szkoleniu pn. „Budowanie skutecznych strategii oddziaływań profilaktycznych wobec dzieci i młodzieży w szkole” organizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego. Szkolenie dedykowane jest osobom realizującym zadania obszarze profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień. Nabór zgłoszeń prowadzony jest za pośrednictwem elektronicznego formularza do dnia 5 kwietnia 2019 roku godzina 15:30.
Terminy realizacji:
I moduł: 10-11 kwietnia 2019 roku
II moduł: 23-24 kwietnia 2019 roku
Rozpoczęcie: godz. 8.00
Trener: Dorota Czerkies
Miejsce realizacji: Sala Czerwona, Business Center 1 Sp. z o.o. przy ulicy Staromiejskiej 2/7 w Katowicach.

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniach proszone są o zapoznanie się z Regulaminem uczestnictwa w różnych formach doskonalenia zawodowego organizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego – Dział ds. Przeciwdziałania Uzależnieniom i Przemocy w Rodzinie oraz
o wypełnienie elektronicznego formularza zgłoszeniowego i oświadczeń uczestnika, znajdujących się poniżej, zgodnie z informacjami zawartymi w instrukcji.
W razie pytań prosimy o kontakt pod numerami telefonów 32/730 68 62/91 lub 692 005 708.