Trwa 12. edycja Konkursu „Seniorzy w akcji”

W imieniu Organizatorów – Towarzystwa Inicjatyw Twórczych „ę” i Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności zapraszamy do udziału w dwunastej edycji ogólnopolskiego konkursu „Seniorzy w akcji” w ramach programu Uniwersytety Trzeciego Wieku Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. Dotychczas wsparto realizację ponad 350 projektów na terenie całej Polski.

Konkurs realizowany jest w formule inkubatora. Uczestnicy otrzymają wsparcie merytoryczne i organizacyjne w trakcie warsztatów i wizyt studyjnych, a także pomoc trenerów z Sieci Latających Animatorów Kultury i Socjologów z Towarzystwa Inicjatyw Twórczych “ę”.

O dotację mogą ubiegać się osoby 60+ lub pary międzypokoleniowe (osoba 60+ i osoba pełnoletnia co najmniej 25 lat młodsza) we współpracy z organizacją pozarządową lub instytucją, która pełni rolę podmiotu aplikującego o dotację (np. Uniwersytet Trzeciego Wieku, fundacja, stowarzyszenie, dom kultury).

Ze środków konkursu zostanie przyznanych 18-22 dotacji w wysokości od 8 000 do 15 000 zł.

Aby zgłosić się do konkursu, należy w terminie do 18 marca 2019 r. wypełnić formularz listu intencyjnego, który dostępny jest na stronie interntowej: https://www.seniorzywakcji.pl/

Bliższe informacje dostępne są na stronie internetowej: https://stories.prowly.com/52658-lokalni-seniorzy-odwazni-i-z-pasja

W przypadku dodatkowych pytań należy kontaktować się z Panią Weroniką Regosz pod numerem telefonu: 507 137 845 lub kierując zapytania mailowe na adres: weronika.regosz@slowpr.pl