„Usługi przerwy regeneracyjnej dla opiekunów niepełnosprawnych osób zależnych”

Od lutego 2018 roku Fundacja Oczami Brata miała możliwość testowania na terenie Częstochowy innowacyjnego projektu „Usługi przerwy regeneracyjnej dla opiekunów niepełnosprawnych osób zależnych”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Podmioty zainteresowane tematyką usług opieki regeneracyjnej dla opiekunów niepełnosprawnych osób zależnych mogą skontaktować się z przedstawicielami Fundacji Oczami Brata.

Dane kontaktowe:
Adres biura: ul. Łukasińskiego 40, 42-200 Częstochowa,
Adres siedziby: ul. Brzezińska 47/59/2, 42-208 Częstochowa,
Tel.: 533-527-368, 788-448-039,
E-mail: biuro@oczamibrata.pl,
www.oczamibrata.pl