Harmonogram form wsparcia dotyczący spotkań Zespołu ds. modelu w lutym 2019 roku.

Zapraszamy do zapoznania się z harmonogramem form wsparcia dotyczącym spotkań Zespołu ds. modelu w lutym 2019 roku w ramach projektu „Kooperacje 3D – model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin”.