Rekrutacja na szkolenia w ramach projektu Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej została zakończona.

Z dniem 25.01.2019r. została zakończona  rekrutacja na  szkoleniach organizowane w pierwszym półroczu 2019 roku w ramach projektu pn. „Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej”, realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego.

W trakcie rekrutacji otrzymaliśmy ponad 800 zgłoszeń, w związku z czym jako pierwsze ogłosimy wyniki dotyczące szkoleń rozpoczynających się w lutym 2019.

Osoby, które brały udział w rekrutacji, zostaną powiadomione o wyniku drogą elektroniczną najpóźniej w połowie lutego 2019r.