Sukcesywna dostawa materiałów biurowych oraz papieru do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w Katowicach oraz filii Wojewódzkiego Ośrodka Adopcyjnego w Bielsku-Białej, Częstochowie, Rybniku, Sosnowcu, Wodzisławiu Śląskim.

ZAPYTANIE OFERTOWE
na wykonanie zamówienia o wartości netto poniżej 30 000 EURO
W niniejszym postępowaniu nie stosuje się przepisów ustawy PZP na podstawie art. 4 pkt. 8

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa materiałów biurowych oraz papieru do siedziby:

 • Zamawiającego w Katowicach przy ulicy Modelarskiej 10,
 • filii Wojewódzkiego Ośrodka Adopcyjnego w Bielsku-Białej przy ulicy Potok 6,
 • filii Wojewódzkiego Ośrodka Adopcyjnego w Częstochowie przy ulicy Sobieskiego 17b,
 • filii Wojewódzkiego Ośrodka Adopcyjnego w Rybniku przy ulicy Floriańskiej 28,
 • filii Wojewódzkiego Ośrodka Adopcyjnego w Sosnowcu przy ulicy Krzywej 2,
 • filii Wojewódzkiego Ośrodka Adopcyjnego w Wodzisławiu Śląskim przy ulicy Styczyńskiego 2.

Zamawiający informuje, iż dane adresowe w obrębie każdego miasta w którym znajduje się filia Wojewódzkiego Ośrodka Adopcyjnego mogą ulec zmianie (na to samo miasto, zmieni się tylko ulica), co nie będzie miało wpływu na wynagrodzenie Wykonawcy i co Wykonawca powinien uwzględnić kalkulując swoją ofertę.

Miejsce i termin składania ofert:

 1. Podpisaną i zeskanowaną ofertę zawierającą wszystkie załączniki należy przesłać na adres mailowy zamowienia@rops-katowice.pl.
 2. Termin składania ofert upływa w dniu 06 lutego 2019 roku, o godzinie 10:00.

Załączniki:

 1. Pełna treść zapytania ofertowego,
 2. Formularz cenowy,
 3. Pozostałe załączniki w formie edytowalnej.

Wybór najkorzystniejszej oferty:
W niniejszym postępowaniu wybrano ofertę następującego Wykonawcy:
Oferta 2
Biuro Plus Jerzy Rożen
ul. Kolejowa 19, 40-601 Katowice
Data złożenia oferty: 06.02.2019 r. godz. 09:41
Cena oferty brutto: 19.154,87 zł

Uzasadnienie wyboru: Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający kierował się następującymi kryteriami i ich znaczeniem: cena oferty (łączna cena brutto materiałów biurowych oraz papieru) – 100%. Uwzględniając powyższe najkorzystniejszą ofertę zaproponował następujący Wykonawca: Biuro Plus Jerzy Rożen z siedzibą w Katowicach (40-601) przy ulicy Kolejowej 19.