Na zakończenie słów kilka, czyli podsumowanie realizacji projektu „Koordynacja i rozwój usług adopcyjnych”

31 grudnia 2018 roku zakończyła się, trwająca 3 lata, realizacja projektu pozakonkursowego „Koordynacja i rozwój usług adopcyjnych”, którego głównym celem było zmniejszenie liczby dzieci umieszczonych w instytucjonalnej pieczy zastępczej poprzez wdrożenie przyjaznych dziecku ponadstandardowych działań w procesie adopcji.

Cel projektu realizowany był między innymi poprzez dwutorowe podejmowanie działań mających za zadanie podniesienie kompetencji zarówno uczestników procesu adopcji jak i pracowników instytucji zaangażowanych w proces adopcji.

Wyświetl całą treść informacji: http://adopcje.woa-katowice.pl/2019/01/21/na-zakonczenie-slow-kilka-czyli-podsumowanie-realizacji-projektu-koordynacja-i-rozwoj-uslug-adopcyjnych/