Harmonogram form wsparcia dotyczący spotkania Zespołu roboczego w ramach Zespołu ds. modelu w styczniu 2019 roku.

Zapraszamy do zapoznania się z harmonogramem form wsparcia dotyczącym spotkania Zespołu roboczego w ramach Zespołu ds. modelu w styczniu 2019 roku w ramach projektu „Kooperacje 3D – model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin”.