Harmonogram form wsparcia, dotyczący szkoleń realizowanych w terminie od stycznia do czerwca 2019 roku w ramach projektu pn. Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej

Zapraszamy do zapoznania się z harmonogramem form wsparcia, dotyczącym szkoleń realizowanych w terminie od stycznia do czerwca 2019r. w ramach projektu pn. Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej.