Harmonogram form wsparcia z Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie w styczniu 2019 roku.

Zapraszamy do zapoznania się z harmonogramem form wsparcia z Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie w styczniu 2019 roku w ramach projektu „Kooperacje 3D – model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin”.