Harmonogram form wsparcia dotyczący III posiedzenia Komitetu Sterującego w grudniu 2018 roku.

Zapraszamy do zapoznania się z harmonogramem form wsparcia dotyczącym III posiedzenia Komitetu Sterującego, które odbędzie się 18 grudnia 2018 roku w Sandomierzu w ramach projektu „Kooperacje 3D – model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin”.