Dostawa do siedziby Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego 500 kompletów materiałów na szkolenia organizowane w ramach projektu pod nazwą Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej.

ZAPYTANIE OFERTOWE
na wykonanie zamówienia o wartości netto poniżej 30 000 EURO
W niniejszym postępowaniu nie stosuje się przepisów ustawy PZP na podstawie art. 4 pkt. 8

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa do siedziby Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego 500 kompletów materiałów na szkolenia organizowane w ramach projektu pod nazwą Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej.

W skład jednego kompletu materiałów na szkolenia wchodzi:

  • Długopis żelowy – 1 sztuka. Przeźroczysta obudowa z gumowym uchwytem. Grubość linii pisania: ok. 0,3 mm. Kolor: niebieski i/lub czarny.
  • Teczka z gumką – 1 sztuka. Format A4. Wykonana z tektury o gramaturze minimum 380 g/m2, jednostronnie barwiona i lakierowana z zewnętrznej strony. Gumka w kolorze teczki lub czarna. Kolor: niebieski i/lub zielony i/lub żółty i/lub czerwony i/lub pomarańczowy i/lub czarny.
  • Kołonotatnik/kołozeszyt – 1 sztuka. Format A5. Spirala pojedyncza lub podwójna. Minimum 80 kartek w kratkę. Dziurkowane kartki z multiperforacją ułatwiającą wyrywanie kartek. Okładka laminowana, miękka. Preferowany kolor: niebieski i/lub zielony i/lub żółty i/lub czerwony i/lub pomarańczowy i/lub czarny (dopuszcza się kolorowy nadruk na okładce).

Miejsce i termin składania ofert:

  1. Podpisaną i zeskanowaną ofertę zawierającą wszystkie załączniki należy przesłać na adres mailowy zamowienia@rops-katowice.pl.
  2. Termin składania ofert upływa w dniu 27 grudnia 2018 roku, o godzinie 10.00.

Załączniki:

  1. Pełna treść zapytania ofertowego,
  2. Załączniki w formie edytowalnej.

Wybór najkorzystniejszej oferty:

W niniejszym postępowaniu wybrano:
Oferta 2
GRUPA BIURO-LAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
ul. Wojska Polskiego 2F, 43-603 Jaworzno
Data złożenia oferty: 27.12.2018 r. godz. 09:31
Cena oferty brutto: 2.555,00 zł

Uzasadnienie wyboru: Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający kierował się następującymi kryteriami i ich znaczeniem: cena oferty – 100 %. Za najkorzystniejszą uznana została oferta, którą przedstawiła firma: GRUPA BIURO-LAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA z siedzibą w Jaworznie (43-603) przy ulicy Wojska Polskiego 2F.