ROPS.PSO.3321.US.166.2019 – Realizacja szkoleń okresowych BHP dla pracowników Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w 2019 roku.

ZAPYTANIE OFERTOWE
NA USŁUGI SPOŁECZNE I INNE SZCZEGÓLNE USŁUGI PONIŻEJ WARTOŚCI 750 000 EURO NETTO
niniejsze postępowanie prowadzi się na podstawie art. 138o ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie realizacji szkoleń BHP w trybie stacjonarnym obejmujących:

 • Realizację 11 szkoleń okresowych pracowników na stanowiskach administracyjno-biurowych oraz realizację 4 szkoleń okresowych pracodawców i innych osób kierujących pracownikami w siedzibie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego przy ulicy Modelarskiej 10 w Katowicach
 • Realizację 1 szkolenia okresowego pracownika na stanowisku administracyjno-biurowym
  w siedzibie Wojewódzkiego Ośrodka Adopcyjnego filia w Bielsku Białej przy ulicy Potok 6 w Bielsku Białej,
 • Realizację 1 szkolenia okresowego pracownika na stanowisku administracyjno-biurowym
  w siedzibie Wojewódzkiego Ośrodka Adopcyjnego filia w Rybniku przy ulicy Floriańskiej 28
 • Realizację 1 szkolenia okresowego pracownika na stanowisku administracyjno-biurowym
  w siedzibie Wojewódzkiego Ośrodka Adopcyjnego filia w Sosnowcu przy ulicy Krzywej 2 w Sosnowcu.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości świadczenia usług w zakresie realizacji szkoleń BHP metodą on-line.

Dokładny opis przedmiotu zamówienia znajduje się w zapytaniu ofertowym.

Miejsce i termin składania ofert:

 1. Podpisaną i zeskanowaną ofertę zawierającą wszystkie załączniki należy przesłać na adres mailowy zamowienia@rops-katowice.pl lub podpisaną ofertę w wersji papierowej należy złożyć w zamkniętej kopercie w siedzibie Zamawiającego, tj. w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w Katowicach (40-142), ul. Modelarska 10, w kancelarii.
 2. Termin składania ofert w wersji papierowej lub w wersji elektronicznej upływa w dniu 27 grudnia 2018 roku, o godzinie 10.00.

Załączniki:

 1. Pełna treść zapytania ofertowego,
 2. Załączniki w formie edytowalnej.

Wybór najkorzystniejszej oferty:

 1. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty.
 2. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty 2 z dnia 10 stycznia 2019 roku.