Jak zostać Gospodarnym Seniorem? Relacja z warsztatów pilotażowych

7 grudnia 2018 r. w Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej odbyły się pilotażowe warsztaty edukacyjne pt. „Gospodarny Senior” dla osób starszych.

Były one okazją do przekazania wiedzy dotyczącej zasad i sposobów racjonalnego gospodarowania budżetem domowym, a także bezpiecznego korzystania z ofert, przygotowanych przez różnego typu instytucje i podmioty rynku finansowego.

Spotkanie zachęciło uczestników do bycia świadomym konsumentem i większej dbałości o własne bezpieczeństwo finansowe. Uświadomiło także jak istotna jest aktywna i asertywna postawa w sytuacjach zagrożeń i niebezpieczeństw związanych z obszarem finansów.

Warsztaty składały się z części otwierającej, podczas której głos zabrali przedstawiciele władz Akademii WSB oraz Pani Lidia Musiał – Ambasadorka Srebrnego Pokolenia Województwa Śląskiego 2018 i Przewodnicząca Zarządu UTW Akademii WSB, a także przedstawiono ogólne informacje na temat bezpieczeństwa finansowego w wieku senioralnym. Następnie przeprowadzono warsztaty praktyczne na temat właściwego gospodarowania budżetem domowym, pozbawionych zbędnego ryzyka metod pożyczania pieniędzy i lokowania oszczędności, a także sposobów na rozsądne zakupy.

Uczestnicy spotkania otrzymali broszurę informacyjno-edukacyjną związaną z tematyką bezpieczeństwa finansowego.

Materiały ze spotkania zamieszczono poniżej: