Rekrutacja na szkolenie pn. „Prawne aspekty przeciwdziałania przemocy w rodzinie”.

Zapraszamy do udziału w szkoleniu pn. Prawne aspekty przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Szkolenie przeznaczone jest dla osób realizujących zadania w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w tym przedstawicieli jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości, ochrony zdrowia, systemu oświaty, organizacji pozarządowych oraz członkowie gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych. Nabór zgłoszeń prowadzony jest za pośrednictwem elektronicznego formularza do dnia 7 grudnia 2018 roku, do godz. 12.00.

Terminy realizacji:

 • 10-12 grudnia 2018 roku
 • rozpoczęcie: 8.30

Miejsce realizacji:

 • 10 grudnia br. – sala czerwona, budynek Business Center, ul. Staromiejska 2/7 (Rynek), Katowice
 • 11 grudnia br. – sala czerwona, budynek Business Center, ul. Staromiejska 2/7 (Rynek), Katowice
 • 12 grudnia br. – sala szkoleniowa, budynek Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego, ul. Modelarska 10 (dzielnica Wełnowiec), Katowice

Zakres merytoryczny szkolenia:

 • omówienie przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 1390), aktów wykonawczych do ustawy oraz Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2020,
 • omówienie przepisów karnych, w szczególności rodzajów przestępstw, do których najczęściej dochodzi w rodzinie,
 • podstawowe zagadnienia prawa rodzinnego, opiekuńczego oraz cywilnego użyteczne w sprawach dotyczących przemocy w rodzinie i wykonywania władzy rodzicielskiej,
 • podstawy prawa medycznego, w tym zagadnienia dotyczące zasad udzielania świadczeń zdrowotnych ofiarom przemocy, zachowania tajemnicy medycznej, wydawania zaświadczenia lekarskiego o przyczynach i rodzaju uszkodzeń ciała związanych ze stosowaniem przemocy,
 • umiejętność przygotowania wybranych pism (m. in. wniosku o podjęcie czynności procesowych przez sąd opiekuńczy zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa, wniosku o przyznanie świadczenia czy zasiłku), odpowiedzialność służb za niepodejmowanie działań w sytuacji przemocy w rodzinie

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu proszone są o zapoznanie się z Regulaminem uczestnictwa w różnych formach doskonalenia zawodowego organizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego – Dział ds. Przeciwdziałania Uzależnieniom i Przemocy w Rodzinie oraz o wypełnienie elektronicznego formularza zgłoszeniowego, znajdującego się poniżej, zgodnie z informacjami zawartymi w instrukcji.

W razie pytań prosimy o kontakt pod numerami telefonów: 32/ 730 68 91 lub 692 005 708.

 1. Formularz zgłoszenia uczestnika
 2. Regulamin uczestnictwa