Rekrutacja na szkolenie pn. „Formy udzielania pomocy osobom doświadczającym przemocy w rodzinie”.

Zapraszamy do udziału w szkoleniu pn. Formy udzielania pomocy osobom doświadczającym przemocy w rodzinie.

Szkolenie przeznaczone jest dla osób realizujących zadania w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w tym przedstawicieli jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości, ochrony zdrowia, systemu oświaty, organizacji pozarządowych oraz członków gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych.

Nabór zgłoszeń prowadzony jest za pośrednictwem elektronicznego formularza do dnia 4 grudnia 2018 roku, do godz. 12.00.

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu proszone są o zapoznanie się z Regulaminem uczestnictwa w różnych formach doskonalenia zawodowego organizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego – Dział ds. Przeciwdziałania Uzależnieniom i Przemocy w Rodzinie oraz o wypełnienie elektronicznego formularza zgłoszeniowego, znajdującego się poniżej, zgodnie z informacjami zawartymi w instrukcji.

W razie pytań prosimy o kontakt pod numerami telefonów: 32/ 730 68 91 lub 692 005 708.

Załączniki (w tym zdjęcia):

  1. Formularz zgłoszenia uczestnika
  2. Regulamin uczestnictwa