Rekrutacja na szkolenie pn. „Przemoc w rodzinie wobec osób starszych i niepełnosprawnych”.

Zapraszamy do udziału w szkoleniu pn. Przemoc w rodzinie wobec osób starszych i niepełnosprawnych.

Szkolenie dedykowane jest osobom realizującym zadania w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w szczególności osobom pracującym z osobami starszymi bądź niepełnosprawnymi.

Nabór zgłoszeń prowadzony jest za pośrednictwem elektronicznego formularza do dnia 30 listopada 2018 roku.

  • Terminy realizacji:

6 i 10-11 grudnia 2018 roku

rozpoczęcie: 9.00

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu proszone są o zapoznanie się z Regulaminem uczestnictwa w różnych formach doskonalenia zawodowego organizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego – Dział ds. Przeciwdziałania Uzależnieniom i Przemocy w Rodzinie oraz o wypełnienie elektronicznego formularza zgłoszeniowego, znajdującego się poniżej, zgodnie z informacjami zawartymi w instrukcji.

W razie pytań prosimy o kontakt pod numerami telefonów: 32/ 730 68 91 lub 692 005 708.

Załączniki (w tym zdjęcia):

  1. Formularz zgłoszenia uczestnika
  2. Regulamin uczestnictwa