Za nami ostatnie posiedzenie Śląskiej Rady ds. Seniorów I kadencji

16 listopada 2018 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego w Katowicach odbyło się ostatnie posiedzenie Śląskiej Rady ds. Seniorów I kadencji.

W związku z powyższym, podczas spotkania przeprowadzona została dyskusja dotycząca dotychczasowej działalności ww. ciała, osiągniętych rezultatów i rekomendacji na kolejne kadencje. Uczestnicy posiedzenia zrelacjonowali przebieg wydarzeń, w których uczestniczyli jako przedstawiciele Rady (np. Regionalnego Dnia Seniora – Młodość Przychodzi Z Wiekiem, Senioraliów Wiek to tylko cyfra – senior, a turystyka).

Ponadto Pani prof. dr Maria Zrałek – Przewodnicząca Rady została odznaczona Odznaką Honorową za Zasługi dla Województwa Śląskiego.