Harmonogram form wsparcia dotyczący coachingu dla pracowników socjalnych w listopadzie 2018 roku w ramach projektu „Kooperacje 3D – model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin”.


Zapraszamy do zapoznania się z harmonogramem form wsparcia dotyczącym spotkań coachingowych z Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi w listopadzie 2018 roku w ramach projektu „Kooperacje 3D – model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin”.