Regionalna Konferencja pn. Jak skutecznie oddziaływać na osobę stosującą przemoc w rodzinie z problemem alkoholowym?

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego serdecznie zaprasza do udziału w Regionalnej Konferencji pn. Jak skutecznie oddziaływać na osobę stosującą przemoc w rodzinie z problemem alkoholowym?, która odbędzie się w dniu 23 listopada 2018 roku w Sali Sejmu Śląskiego, przy ulicy Jagiellońskiej 25 w Katowicach.

Wydarzenie organizowane jest w ramach Programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w województwie śląskim na lata 2016-2020.

Celem przedsięwzięcia jest edukacja publiczna na temat prowadzenia skutecznych oddziaływań wobec osób stosujących przemoc w rodzinie, w tym z problemem alkoholowym oraz refleksja nad funkcjonowaniem instytucjonalnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie w województwie śląskim, a także wymiana doświadczeń i dobrych praktyk.

Konferencja skierowana jest do osób realizujących zadania w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w tym z problemem alkoholowym, w szczególności do przedstawicieli jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości, ochrony zdrowia, systemu oświaty, organizacji pozarządowych oraz członków gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych.

Nabór zgłoszeń prowadzony jest za pośrednictwem elektronicznego formularza do dnia 16 listopada 2018 roku lub do wyczerpania się wolnych miejsc.

Osoby zainteresowane udziałem w konferencji proszone są o zapoznanie się z Regulaminem uczestnictwa w różnych formach doskonalenia zawodowego organizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego – Dział ds. Przeciwdziałania Uzależnieniom i Przemocy w Rodzinie oraz o wypełnienie elektronicznego formularza zgłoszeniowego i oświadczeń uczestnika, znajdujących się poniżej, zgodnie z informacjami zawartymi w instrukcji.

Udział w konferencji jest bezpłatny. Organizator nie pokrywa kosztów dojazdu na spotkanie.

Dodatkowych informacji na temat konferencji udzielają pracownicy Działu ds. Przeciwdziałania Uzależnieniom i Przemocy w Rodzinie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego pod numerami telefonów: 32/ 730 68 62/91, 692 005 708.

Program konferencji pn. Jak skutecznie oddziaływać na osobę stosującą przemoc

  1. Formularz zgłoszenia uczestnika
  2. Regulamin uczestnictwa