Harmonogram form wsparcia dotyczący II posiedzenia Komitetu Sterującego w październiku 2018 roku w ramach projektu „Kooperacje 3D – model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin”.

Zapraszamy do zapoznania się z harmonogramem form wsparcia dotyczącym II posiedzenia Komitetu Sterującego, które odbędzie się w Regionalnym Centrum Polityki Społecznej w Łodzi 31 października 2018 roku.