Dodatkowy nabór do udziału w szkoleniu – superwizji grupowej dla członków zespołów interdyscyplinarnych i grup roboczych realizujących procedurę „Niebieskie Karty”

Informujemy, że istnieje możliwość zgłoszenia się do udziału w szkoleniu – superwizji grupowej dla członków zespołów interdyscyplinarnych i grup roboczych realizujących procedurę „Niebieskie Karty” z terenu województwa śląskiego, która będzie się odbywać w następujących terminach:

I GRUPA: II GRUPA:
05.11.2018 r. 06.11.2018 r.
12.11.2018 r. 13.11.2018 r.
19.11.2018 r. 20.11.2018 r.
26.11.2018 r. 27.11.2018 r.

Superwizję prowadzi Pan Adrian Drdzeń – specjalista w zakresie pracy z osobami stosującymi przemoc w rodzinie; certyfikowany specjalista w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie (PARPA); certyfikowany superwizor Profilaktyki Systemowej w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie; przewodniczący zespołu interdyscyplinarnego.

Celem superwizji jest doskonalenie i umacnianie zasobów wiedzy merytorycznej, umiejętności zawodowych oraz kompetencji interpersonalnych członków zespołów interdyscyplinarnych i grup roboczych realizujących procedurę „Niebieskie Karty”.

Nabór zgłoszeń prowadzony jest za pomocą elektronicznego formularza zgłoszeniowego do dnia 2 listopada 2018 roku.

Superwizja trwa 28 godzin dydaktycznych – zajęcia będą się odbywały w formie czterech jednodniowych spotkań w wymiarze 7 godzin dydaktycznych, w godzinach: od 8.00 do 14.00. Realizowane są w trybie stacjonarnym – w Katowicach, sala 208 (wyjątkowo, w terminie 5.11.2018 r. – sala 104) w siedzibie Uniwersytetu Humanistycznospołecznego SWPS przy ulicy Techników 9. Liczba miejsc w grupie – 12.

Na zajęciach bezpłatnie zapewniamy Państwu lunch, przerwę kawową oraz usługę superwizji. Organizator nie pokrywa kosztów dojazdu na zajęcia oraz nie zapewnia noclegów.

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniach proszone są o zapoznanie się z Regulaminem uczestnictwa w różnych formach doskonalenia zawodowego organizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego – Dział ds. Przeciwdziałania Uzależnieniom i Przemocy w Rodzinie oraz o wypełnienie elektronicznego formularza zgłoszeniowego i oświadczeń uczestnika, znajdujących się poniżej, zgodnie z informacjami zawartymi w instrukcji.

Zakwalifikowanie do udziału obliguje do uczestnictwa w całości zajęć.

W razie pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt pod numerem telefonu: 32/ 730 68 91.

  1. Formularz zgłoszenia uczestnika
  2. Regulamin uczestnictwa