V Wojewódzka Konferencja pt. Nie pozwól odlecieć swojemu szczęściu – powiedz NIE używkom

W dniu 24 października br. w sali Sejmu Śląskiego odbyła się V Wojewódzka Konferencja pt. Nie pozwól odlecieć swojemu szczęściu – powiedz NIE używkom”, którą współorganizował Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego, Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego oraz Wojewódzka Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Katowicach.

Celem tegorocznej konferencji było pogłębienie wiedzy i wzmocnienie umiejętności zawodowych uczestników w zakresie konsekwencji zdrowotnych wynikających ze stosowania środków psychoaktywnych przez dzieci i młodzież, działań profilaktycznych i przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się środków psychoaktywnych w środowisku dzieci i młodzieży. W spotkaniu wzięło udział ok. 200 osób, w tym przedstawiciele systemu oświaty, animatorzy pracy z dziećmi
i młodzieżą, członkowie gminnych komisji ds. rozwiązywania problemów alkoholowych, pielęgniarki higieny szkolnej oraz pracownicy Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

Wśród podjętych rozmów znalazły się m. in. problematyka narkotyków w rodzinie, znaczenie kształtowania się bezpiecznego przywiązania dla rozwoju i jakości życia jednostki, nadzór nad środkami zastępczymi w świetle nowych regulacji prawnych oraz to jak prowadzić skuteczną profilaktykę w szkołach.
Wydarzenie uzupełnia i rozszerza działania podejmowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w ramach realizacji Programu przeciwdziałania narkomanii w województwie śląskim na lata 2017-2020 oraz Programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w województwie śląskim na lata 2016-2020. Ponadto, wpisuje się w Strategię Polityki Społecznej Województwa Śląskiego na lata 2006-2020. Aktualizacja 2015.


Galeria: