Ostatnie wolne miejsca! Specjalizacja II stopnia w zawodzie pracownik socjalny

NABÓR NA SZKOLENIE Z ZAKRESU SPECJALIZACJI II STOPNIA W ZAWODZIE PRACOWNIK SOCJALNY

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu zaprasza do udziału w II turze szkolenia z zakresu specjalizacji II stopnia w zawodzie pracownik socjalny. Pozostało jeszcze 30 wolnych miejsc!

Szkolenie specjalizacyjne przeznaczone jest dla osób z woj. śląskiego, dolnośląskiego, lubuskiego, opolskiego i będzie prowadzone w ramach dwóch specjalności:

  1. Praca socjalna z osobami starszymi,
  2. Praca socjalna z osobami niepełnosprawnymi i ich rodzinami,

Zgłoszenia wraz z dokumentami należy przesyłać do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w OPOLU do 31.10.2018 r.

Informacje nt. specjalizacji oraz wszystkie niezbędne załączniki dostępne są na stronie internetowej: www.rops-opole.pl w zakładce Specjalizacja II stopnia – Nabór. W razie pytań można kontaktować się z Panią Agnieszką Ponikowską Tel. 77/ 44 15 250 wew. 20.