ROPS.PSO.3321.US.158.2018 – Świadczenie usług hotelarsko-gastronomicznych podczas zajęć organizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w ramach projektu pn. Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej

ZAPYTANIE OFERTOWE
NA USŁUGI SPOŁECZNE I INNE SZCZEGÓLNE USŁUGI PONIŻEJ WARTOŚCI 750 000 EURO NETTO
niniejsze postępowanie prowadzi się na podstawie art. 138o ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest usługa świadczona przez placówki oferujące wyżywienie i miejsca noclegowe dotycząca obsługi trzydniowych zajęć, które odbędą się w następujących terminach:

 • od 18 do 20 lutego 2019 roku (przewiduje się maksymalnie 21 uczestników zajęć),
 • od 25 do 27 lutego 2019 roku (przewiduje się maksymalnie 42 uczestników zajęć, to są 2 grupy szkoleniowe, każda po 21 osób),
 • od 18 do 20 marca 2019 roku (przewiduje się maksymalnie 21 uczestników zajęć),
 • od 27 do 29 marca 2019 roku (przewiduje się maksymalnie 42 uczestników zajęć, to są 2 grupy szkoleniowe, każda po 21 osób),
 • od 08 do 10 kwietnia 2019 roku (przewiduje się maksymalnie 42 uczestników zajęć, to są 2 grupy szkoleniowe, każda po 21 osób),
 • od 15 do 17 kwietnia 2019 roku (przewiduje się maksymalnie 21 uczestników zajęć),
 • od 06 do 08 maja 2019 roku (przewiduje się maksymalnie 21 uczestników zajęć),
 • od 15 do 17 maja 2019 roku (przewiduje się maksymalnie 42 uczestników zajęć, to są 2 grupy szkoleniowe, każda po 21 osób),
 • od 05 do 07 czerwca 2019 roku (przewiduje się maksymalnie 21 uczestników zajęć),
 • od 10 do 12 czerwca 2019 roku (przewiduje się maksymalnie 42 uczestników zajęć, to są 2 grupy szkoleniowe, każda po 21 osób).

Łącznie przewiduje się maksymalnie 315 uczestników zajęć. Usługa obejmuje każdorazowo 2 noclegi oraz wyżywienie, na które składają się: 2 śniadania, 3 obiady, 2 kolacje i 5 przerw kawowych.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do zapytania ofertowego.

Miejsce i termin składania ofert:

 1. Podpisaną i zeskanowaną ofertę zawierającą wszystkie załączniki należy przesłać na adres mailowy zamowienia@rops-katowice.pl lub podpisaną ofertę w wersji papierowej należy złożyć w zamkniętej kopercie w siedzibie Zamawiającego, tj. w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w Katowicach (40-142), ul. Modelarska 10, w kancelarii.
 2. Termin składania ofert w wersji papierowej lub w wersji elektronicznej upływa w dniu 30 października 2018 roku, o godzinie 10.00.

Załączniki:

 1. Pełna treść zapytania ofertowego,
 2. Załączniki w formie edytowalnej.

Wybór najkorzystniejszej oferty:

 1. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty.