Rekrutacja na szkolenia dla pracowników realizujących zadania w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień (III edycja).

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w szkoleniach z obszaru przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień organizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego. Szkolenia dedykowane są osobom realizującym zadania we wskazanych obszarach. Nabór zgłoszeń prowadzony jest za pośrednictwem elektronicznego formularza do dnia 12 października 2018 roku.

Tematyka spotkań:

1.cykl szkoleniowy pn. Narkotyki i nowe substancje psychoaktywne – jak skutecznie pomóc nastolatkowi i jego rodzinie?

 • Terminy realizacji:
  I moduł: 22-23 października 2018 roku
  II moduł: 29-30 października 2018 roku
  rozpoczęcie: 9.00
 • Miejsce realizacji: sala czerwona w biurowcu Business Center 1 przy ulicy Staromiejskiej 2/7 w Katowicach
 • Szczegółowa informacja na temat szkolenia

2.cykl szkoleniowy pn. Dziecko doświadczające przemocy w rodzinie – diagnoza i pomoc.

 • Terminy realizacji:
  I moduł: 24-25 października 2018 roku
  II moduł: 8-9 listopada 2018 roku
  rozpoczęcie: 9.00
 • Miejsce realizacji: sala szkoleniowa w siedzibie Uniwersytetu Humanistycznospołecznego SWPS przy ulicy Techników 9 w Katowicach
 • Szczegółowa informacja na temat szkolenia

3.cykl szkoleniowy pn. Prawne aspekty przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

 • Terminy realizacji:
  I moduł: 5-6 listopada 2018 roku
  II moduł: 15-16 listopada 2018 roku
  rozpoczęcie: 9.00
 • Miejsce realizacji: sala czerwona w biurowcu Business Center 1 przy ulicy Staromiejskiej 2/7 w Katowicach
 • Szczegółowa informacja na temat szkolenia

4.cykl szkoleniowy pn. Formy udzielania pomocy osobom doświadczającym przemocy w rodzinie.

 • Terminy realizacji:
  I moduł: 6-7 listopada 2018 roku
  II moduł: 19-20 listopada 2018 roku
  rozpoczęcie: 9.00
 • Miejsce realizacji: sala szkoleniowa w siedzibie Uniwersytetu Humanistycznospołecznego SWPS, przy ulicy Techników 9 w Katowicach
 • Szczegółowa informacja na temat szkolenia

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniach proszone są o zapoznanie się z Regulaminem uczestnictwa w różnych formach doskonalenia zawodowego organizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego – Dział ds. Przeciwdziałania Uzależnieniom i Przemocy w Rodzinie oraz o wypełnienie elektronicznego formularza zgłoszeniowego i oświadczeń uczestnika, znajdujących się poniżej, zgodnie z informacjami zawartymi w instrukcji.

Informujemy, iż w ramach aktualnej rekrutacji można zgłosić się tylko na jedno z powyższych szkoleń.

W razie pytań prosimy o kontakt pod numerami telefonów:
32/ 730 68 62
32/ 730 68 91
692 005 708.

Załączniki (w tym zdjęcia):
1.Formularz zgłoszenia uczestnika
2.Regulamin uczestnictwa