Szkolenie nt.; Oferta konkursowa i sprawozdanie z realizacji zadania z obszaru profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień, w tym przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w szkoleniu nt. Oferta konkursowa i sprawozdanie z realizacji zadania z obszaru profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień, w tym przeciwdziałania przemocy w rodzinie,  organizowanym przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego.

Celem szkolenia jest wsparcie podmiotów realizujących zadania dofinansowane z budżetu Województwa Śląskiego i wymiana doświadczeń w zakresie projektowania, realizacji i rozliczania tych zadań.

Szkolenie prowadzone przez pracowników Działu organizującego konkursy w tym obszarze dedykowane jest osobom, które opracowują oferty konkursowe oraz przygotowują sprawozdania z realizacji umów zawartych w ramach konkursów ofert na zadania określone programami wojewódzkimi. W naborze preferowani będą reprezentanci podmiotów, które otrzymały dofinansowanie w roku bieżącym.

Program szkolenia:

 1. Oferta konkursowa:
  – opracowanie oferty – co jest ważne, na co zwrócić uwagę,
  – rutyna i najczęściej popełniane błędy.
 2. Umowa – zawieranie i realizacja.
 3. Sprawozdanie z realizacji zadania:
  – przygotowanie sprawozdania,
  – jak poprawnie rozliczyć finansowo i merytorycznie dofinansowane zadanie.

Szkolenie odbędzie się w siedzibie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w Katowicach przy ul. Modelarskiej 10, w sali szkoleniowej nr 119 na I piętrze, w 3 grupach szkoleniowych liczących maksymalnie 12 uczestników, w tym:

 • I grupa: 16.10.2018 roku – dla przedstawicieli organizacji pozarządowych,
 • II grupa: 17.10.2018 roku – dla przedstawicieli gmin i powiatów,
 • III grupa: 18.10.2018 roku – dla przedstawicieli gmin i powiatów.

Zajęcia rozpoczynają się o godz. 11.00 (potrwają max 4 godziny dydaktyczne).

Na szkoleniu bezpłatnie zapewniamy Państwu usługę dydaktyczną. Organizator nie pokrywa kosztów dojazdu na zajęcia.

Nabór zgłoszeń prowadzony jest za pośrednictwem elektronicznego formularza do dnia 10.10.2018 roku.  Informacja o wynikach naboru zostanie przesłana drogą elektroniczną.

W przypadku większej liczby zainteresowanych możliwe jest zorganizowanie dodatkowej grupy szkoleniowej w późniejszym terminie.

UWAGA!

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniach proszone są o zapoznanie się z Regulaminem uczestnictwa w różnych formach doskonalenia zawodowego organizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego – Dział ds. Przeciwdziałania Uzależnieniom i Przemocy w Rodzinie oraz o wypełnienie elektronicznego formularza zgłoszeniowego i oświadczeń uczestnika, znajdujących się poniżej, zgodnie z informacjami zawartymi w instrukcji.

 

Dodatkowe informacje można uzyskać w ROPS, w Dziale ds. Przeciwdziałania Uzależnieniom i Przemocy w Rodzinie pod tel.: 32/ 730 68 91; tel. kom.: 692 005 708; e-mail: opa@rops-katowice.pl