Harmonogram form wsparcia dotyczący spotkania Zespołu ds. modelu oraz spotkania Zespołu roboczego w ramach Zespołu ds. modelu we wrześniu 2018 roku

Zapraszamy do zapoznania się z harmonogramem form wsparcia dotyczącym spotkania Zespołu ds. modelu oraz spotkania Zespołu roboczego w ramach Zespołu ds. modelu we wrześniu 2018 roku w ramach projektu „Kooperacje 3D – model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin”.