ROPS.PSO.3321.US.144.2018 – Świadczenie usług hotelarsko-gastronomicznych podczas kursu terapeutycznego dla rodzin organizowanego w ramach projektu pod nazwą Koordynacja i rozwój usług adopcyjnych

ZAPYTANIE OFERTOWE
NA USŁUGI SPOŁECZNE I INNE SZCZEGÓLNE USŁUGI PONIŻEJ WARTOŚCI 750 000 EURO NETTO
niniejsze postępowanie prowadzi się na podstawie art. 138o ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Przedmiot zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest usługa świadczona przez placówki oferujące wyżywienie i miejsca noclegowe dotycząca obsługi kursu terapeutycznego dla rodzin, który odbędzie się w terminie od 08 do 11 listopada 2018 roku (przewiduje się maksymalnie 21 osób dorosłych oraz 12 dzieci w wieku od 5 do 10 lat).

2. Usługa obejmuje 3 noclegi oraz wyżywienie, na które składają się: 3 śniadania, 4 obiady, 3 kolacje, 7 mini bufetów z napojami i przekąskami, udostępnienie zaplecza szkoleniowego i sprzętu podczas zajęć – 1 sala szkoleniowa/wykładowa/konferencyjna swobodnie mieszcząca co najmniej 35 osób, 1 sala szkoleniowa/warsztatowa/apartament szkoleniowy swobodnie mieszcząca co najmniej 15 osób oraz 1 sala szkoleniowa/warsztatowa/apartament szkoleniowy/pokój 2-osobowy do przeprowadzenia indywidualnych konsultacji we wszystkie dni kursu terapeutycznego.
3. Świadczenie usług polega na zapewnieniu noclegów, wyżywienia oraz udostępnieniu zaplecza szkoleniowego i sprzętu podczas kursu w obiekcie o standardzie minimum 3 gwiazdek. Obiekt powinien być o standardzie nie mniejszym niż dla hoteli zaszeregowanych do kategorii *** (trzy gwiazdki) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19.08.2004 w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie.
4. Wykonawca zapewni realizację kursu terapeutycznego na terenie wybranych miejscowości województwa śląskiego: Żywiec, Milówka, Węgierska Górka, Ustroń, Wisła, Brenna, Istebna, Szczyrk.

Miejsce i termin składania ofert:

  1. Podpisaną i zeskanowaną ofertę zawierającą wszystkie załączniki należy przesłać na adres mailowy zamowienia@rops-katowice.pl lub podpisaną ofertę w wersji papierowej należy złożyć w zamkniętej kopercie w siedzibie Zamawiającego, tj. w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w Katowicach (40-142), ul. Modelarska 10, w kancelarii.
  2. Termin składania ofert w wersji papierowej lub w wersji elektronicznej upływa w dniu 28 września 2018 roku, o godzinie 10.00.

Załączniki:

  1. Pełna treść zapytania ofertowego,
  2. Załączniki w formie edytowalnej.

Wybór najkorzystniejszej oferty:

  1. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty.