Rekrutacja na szkolenia dla pracowników realizujących zadania w obszarze profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień, w tym przeciwdziałania przemocy w rodzinie (II edycja).

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w szkoleniach z obszaru profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień, w tym przeciwdziałania przemocy w rodzinie organizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego. Szkolenia dedykowane są osobom realizującym zadania we wskazanym obszarze. Nabór zgłoszeń prowadzony jest za pośrednictwem elektronicznego formularza do dnia 13 września 2018 roku.

Tematyka spotkań:

 1. cykl szkoleniowy pn. Oddziaływania korekcyjno-edukacyjne – praca ze sprawcą przemocy w rodzinie.
 • Terminy realizacji:
  I moduł: 20-21 września 2018 roku
  II moduł: 1-2 października 2018 roku
  rozpoczęcie: 9.00
 1. cykl szkoleniowy pn. Interwencja kryzysowa w sytuacji wystąpienia problemu alkoholowego oraz przemocy w rodzinie.
 • Terminy realizacji:
  I moduł: 8-9 października 2018 roku
  II moduł: 22-23 października 2018 roku
  rozpoczęcie: 9.00
 1. cykl szkoleniowy pn. Zarządzanie zespołem interdyscyplinarnym ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie
 • Terminy realizacji:
  I moduł: 7-8 listopada 2018 roku
  II moduł: 14-15 listopada 2018 roku
  rozpoczęcie: 9.00

UWAGA! Osoby zgłaszające się na powyższe szkolenie proszone są o wskazanie w formularzu zgłoszeniowym informacji o pełnieniu funkcji przewodniczącego zespołu interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniach proszone są o zapoznanie się z Regulaminem uczestnictwa w różnych formach doskonalenia zawodowego organizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego – Dział ds. Przeciwdziałania Uzależnieniom i Przemocy w Rodzinie oraz o wypełnienie elektronicznego formularza zgłoszeniowego i oświadczeń uczestnika, znajdujących się poniżej, zgodnie z informacjami zawartymi w instrukcji.

W razie pytań prosimy o kontakt pod numerami telefonów 32/730 68 91 lub 692 005 708.

 1. Formularz zgłoszenia uczestnika
 2. Regulamin uczestnictwa