Harmonogram form wsparcia dotyczący spotkań konsultacyjnych we wrześniu 2018 roku w ramach projektu „Kooperacje 3D – model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin”.

Zapraszamy do zapoznania się z harmonogramem form wsparcia dotyczącym spotkań konsultacyjnych we wrześniu 2018 roku w ramach projektu „Kooperacje 3D – model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin”.