Spotkania konsultacyjne w ramach projektu “Kooperacje 3D – model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin”.

Serdecznie zapraszamy do udziału w spotkaniach konsultacyjnych dotyczących realizacji projektu „Kooperacje 3D – model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja rozwój 2014 – 2020.
Spotkania adresowane są do kadry kierowniczej instytucji biorących udział w projekcie oraz pracowników, którzy będą odpowiedzialni za wdrażanie modelu kooperacji. Celem spotkań jest przeprowadzenie konsultacji założeń wypracowywanego modelu kooperacji dla prowadzenia efektywnej współpracy na rzecz poprawy sytuacji osób i rodzin. Osoby zainteresowane udziałem w spotkaniach proszone są o zapoznanie się z Regulaminem uczestnictwa w formach wsparcia oraz innych działaniach organizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w ramach projektu „Kooperacje 3D – model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin” oraz o wypełnienie elektronicznego formularza zgłoszeniowego, zgodnie z informacjami zawartymi w instrukcji.

Nabór zgłoszeń prowadzony będzie poprzez wypełnienie elektronicznego formularza oraz dostarczenie go w wersji papierowej do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego.