Specjalizacja II stopnia w zawodzie pracownik socjalny- nabór na szkolenie

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu ogłosił nabór na szkolenie z zakresu specjalizacji II stopnia w zawodzie pracownik socjalny.

Szkolenie specjalizacyjne przeznaczone jest dla 90 osób z woj. śląskiego, dolnośląskiego, lubuskiego, opolskiego i będzie prowadzone w ramach dwóch specjalności:

  • Praca socjalna z osobami starszymi,
  • Praca socjalna z osobami niepełnosprawnymi i ich rodzinami,

Zgłoszenia wraz z dokumentami należy przesyłać do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w OPOLU do 07.09.2018r.

Informacje nt. specjalizacji oraz wszystkie niezbędne załączniki dostępne są na stronie internetowej: www.rops-opole.pl w zakładce Specjalizacja II stopnia – Nabór.

W razie pytań można kontaktować się z Panią Agnieszką Ponikowską Tel. 77/ 44 15 250 wew. 20.