Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego zaprasza na interdyscyplinarne seminarium pn. „Zranione dzieci – praca z wychowankami pieczy zastępczej”

Do udziału zapraszamy przedstawicieli ośrodków adopcyjnych, podmiotów rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej, jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, sądów i ich organów pomocniczych.

Seminarium odbędzie się w dniu 14 września 2018 r. w sali konferencyjnej Hotelu Holiday Park Inn by Radisson w Katowicach przy ulicy Bytkowskiej 1A.

Wydarzenie będzie stanowiło okazję do wymiany wiedzy oraz doświadczeń uczestników i prelegentów. Celem spotkania jest zwiększenie praktycznych umiejętności w zakresie pracy z dziećmi po doświadczeniu traumy oraz z zaburzeniami więzi i zachowania przebywającymi w pieczy zastępczej. Seminarium ma także służyć rozwijaniu interdyscyplinarnej współpracy w obszarze przygotowania dziecka do adopcji.

W trakcie seminarium planowane są wystąpienia ekspertów i praktyków, a także warsztaty o następującej tematyce:

  • Praca z dzieckiem z zaburzeniami więzi,
  • Praca z dzieckiem po doświadczeniu traumy,
  • Praca z dzieckiem przejawiającym zachowania agresywne,
  • Praca z dzieckiem będącym ofiarą nadużyć seksualnych.

Osoby zainteresowane udziałem w seminarium proszone są o zapoznanie się z Regulaminem uczestnictwa przedstawicieli instytucji zaangażowanych w proces adopcji w formach wsparcia organizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w ramach projektu „Koordynacja i rozwój usług adopcyjnych” oraz o wypełnienie elektronicznego formularza zgłoszeniowego i oświadczenia uczestnika projektu, znajdujących się poniżej, zgodnie z informacjami zawartymi w instrukcji.

Nabór zgłoszeń prowadzony będzie poprzez wypełnienie elektronicznego formularza oraz przesłanie go w wersji papierowej na podany adres wraz z oświadczeniem do dnia 07.09. 2018r.