Harmonogram form wsparcia, dotyczący superwizji realizowanych we wrześniu 2018 roku w ramach projektu pn. Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej.

Zapraszamy do zapoznania się z harmonogramem form wsparcia, dotyczącym superwizji realizowanych we wrześniu 2018r. w ramach projektu pn. Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej.