Międzynarodowa konferencja “Urban Reneval – Co-Design Your P(a)lace”

W dniach 20-25 sierpnia 2018 roku w Siemianowicach Śląskich odbędzie się międzynarodowe seminarium Urban Reneval – Co-Design Your P(a)lace.

Głównymi organizatorami seminarium są Fundacja STAJNIA Twórczy Kolektyw oraz Inspiration Point S.A. – właściciel Pałacu Inspiracji – Kompleksu Pałacowo-Parkowego w Siemianowicach Śląskich.

Wśród partnerów i współorganizatorów wydarzenia są: London College of Communication, Copenhagen Business School, Wydział Architektury Politechniki Śląskiej oraz Miasto Siemianowice Śląskie. Seminarium będzie stanowiło część multikonferencji naukowej DREAM SILESIA, która organizowana jest w kwietniu 2019 roku w Gliwicach oraz SMART CAMP SIEMIANOWICE.

Honorowy patronat nad wydarzeniem objęli: dr arch. Henryk Mercik – Członek Zarządu Województwa Śląskiego, pan Kazimierz Karolczak – Przewodniczący Zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii oraz pan Rafał Piech – Prezydenta Miasta Siemianowice Śląskie. Ponadto w roli eksperta w wydarzeniu udział weźmie dr Michał Gramatyka – Wicemarszałek Województwa Śląskiego oraz dr hab. arch. Klaudiusz Fross – Dziekan Wydziału Architektury Politechniki Śląskiej.

Patronami medialnymi wydarzenia będą: Builder, Family Business, Głos Miasta – Siemianowice Śląskie oraz Telewizja Sfera.

CO-DESIGN YOUR P(A)LACE to międzynarodowe sympozjum naukowe i warsztaty service design sprint, organizowane we współpracy z najlepszymi uczelniami zajmującymi się projektowaniem usług społecznych i biznesowych w Europie. Celem przedsięwzięcia jest wypracowanie, w duchu ko-kreacji i włączenia społecznego, usługi dedykowanej młodym przedsiębiorcom z sektora kreatywnego i kulturowego. Od 20 do 25 sierpnia 2018 roku na terenie rewitalizowanego pałacu, odbędą się otwarte wykłady ekspertów i specjalistów z całego świata poświęcone tematyce projektowania nowych funkcji na obszarach zdegradowanych oraz zamknięta część warsztatowa, podczas której zrekrutowani do projektu uczestnicy z: Brazylii, Chin, Danii, Gwatemali, Hiszpanii, Nepalu, Korei, Niemiec, Norwegii, Słowacji, Włoch, Wielkiej Brytanii i Polski będą pracować nad innowacyjnym rozwiązaniem wspierającym procesy rewitalizacyjne ukierunkowane na rozwój usług biznesowych i społecznych w sektorze kreatyno-kulturalnym.

Na część wykładową można zgłaszać się przez stronę wydarzenia: https://www.codesignyourpalace.com/ oraz system rezerwacyjny Evenea: https://codesignyourpalace.evenea.pl/.

W trakcie pięciu dni warsztatowych, pięć zespołów projektowych wypracuje pięć rozwiązań, które zostaną zaprezentowane w sobotę, 25 sierpnia 2018 roku, podczas oficjalnego zakończenia projektu odbywającego się na terenie zrewitalizowanego Parku Tradycji w Siemianowicach Śląskich. Wyboru najlepszego rozwiązania, które otrzyma nagrodę Prezesa Inspiration Point S.A., dokona Komisja składająca się z ekspertów i specjalistów z obszarów architektury, biznesu, projektowania usług oraz samorządowców. Wypracowane rozwiązanie zostanie wdrożone wiosną 2019 roku i będzie realizowane na terenie Pałacu Inspiracji w Siemianowicach Śląskich, a wszystkie rozwiązania zostaną zaprezentowane mieszkańcom Metropolii w artykułach publikowanych w czasopismach naukowych oraz podczas multikonferencji DREAM SILESIA w kwietniu 2019 roku w Gliwicach. Elementy rozwiązań będą mogły stanowić kanwę do procesów planowania kolejnych usług adresowanych do mieszkańców aglomeracji.

Wśród prelegentów biorących udział w wydarzeniu znaleźli się eksperci ze środowiska naukowego i biznesowego związani m.in. z: London College of Communication, Copenhagen Business School, Politechniką Śląską, Uniwersytetem Śląskim, Uniwersytetem SWPS, Wyższą Szkołą Pedagogiczną im. J. Korczaka i Instytutem Biznesu Rodzinnego.

Informacje o wydarzeniu publikowane są na stronie: https://www.codesignyourpalace.com/ oraz na profilu FB: https://www.facebook.com/codesignyourpalace/.